Retourbeleid en garanties

Wilt u het product retourneren? Meer informatie hierover vindt u in artikel 7 en 8 in de algemene voorwaarden.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Horse Victory te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de pot(ten) onaangebroken.

7.2 Indien u de koopovereenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Horse Victory te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Horse Victory . U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.

7.3 Indien u de koopovereenkomst ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal de aankoopkosten binnen 10 dagen nadat het door u geretourneerde product is ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 Horse Victory behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Horse Victory schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Horse Victory u hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen.

Artikel 8. Garanties
8.1 Wanneer Horse Victory van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het door de koper ontvangen product, is de koper gerechtigd aan Horse Victory te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel na retournering de koopprijs vergoed te krijgen.

8.2 Retournering dient te geschieden binnen 8 werkdagen na ontvangst van het bestelde door middel van terugzending van de ontvangen producten.