Horse Victory respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Horse Victory zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Voor al het overige vragen wij de bezoeker eerst om toestemming alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Toegang tot persoonlijke informatie

Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die Horse Victory van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geven we onze bezoekers inzage tot persoonlijke gegevens. Als u toegang wenst tot uw gegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande opties. Indien de informatie die we van een bezoeker bijhouden onjuist is, dan heeft de gebruiker het recht om deze informatie te verbeteren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, neem dan contact met ons op.

DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Horse Victory en daarmee Mit-Max International Trading & Products B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website www.horsevictory.com en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Mit-Max International Trading & Products B.V. vereist.

Geen aansprakelijkheid

Horse Victory en daarmee Mit-Max International Trading & Products B.V. is niet aansprakelijk voor de al dan niet vertrouwelijke uitwisseling van informatie via de mailfunctie. Mit-Max International Trading & Products B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Mit-Max International Trading & Products B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens van deelnemers. Mit-Max International Trading & Products B.V. onderhoudt en beveiligt de website. Mit-Max International Trading & Products B.V. kan echter niet garanderen dat technische onvolkomenheden uitgesloten zijn. Evenmin kan Mit-Max International Trading & Products B.V. garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Mit-Max International Trading & Products B.V. beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Mit-Max International Trading & Products B.V. controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat Mit-Max International Trading & Products B.V. specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.